KODUKORD

Viimati uuendatud: Neljapäev, 04 September 2014

Eralasteaia Rüblik  kodukord on abivahendiks lapsele turvalise ja koduse õhkkonna loomisel lasteaias.

Lasteaia päevakava järgides kohaneb Teie laps kergemini lasteaiaeluga ja tal on lihtsam ühineda kaaslaste tegevuse ja mängudega.

Samuti omandab Teie laps eakohased oskused, kogemused ja vilumused.

LASTEAIA PÄEV

•Lasteaed on avatud tööpäeviti kell 7.30 – 18.00

•Rübliku Eralasteaia õppe – ja kasvatuskorralduse aluseks on õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale

•Lapsevanem teavitab rühma õpetajat, kui laps haigestub või mingil muul põhjusel ei tule lasteaeda, hiljemalt samal hommikul kella 8.30ks telefonil 56 243 911.

LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJUVIIMINE

•Ootame lapsi lasteaeda õigeaegselt

- kui laps sööb hommikueinet, siis hiljemalt 8.30;

- kell 9.00 algavad õpitegevused; 

•Lapsele palume järgi tulla hiljemalt 17.45, siis on aega 15 minutit, et rahulikult laps riidesse panna ja vajadusel ka õpetajaga vestelda. 

•Juhul, kui tekib probleeme lapsele õigeks ajaks järeletulemisega, palume sellest kindlasti informeerida enne 18.00.

•Tüdrukute pikad juuksed palun seadke „soengusse“ enne lapse rühma saatmist

Palume varuda piisavalt aega, et laps rühma tuua ja õpetajale üle anda ning õhtul õpetajalt vastu võtta:

•rääkige hommikul õpetajale juhtumistest, mis võivad mõjutada lapse päeva ja võimaldavad teda paremini mõista (näit. halvasti magatud öö, probleemid tervisega, suuremad muutused elukorralduses jne);

•tutvuge rühma infostendiga, nii olete kursis selle päeva tegemistega, toimuvate sündmustega;

- küsige teavet lapse kohta rühma õpetajalt;

- tutvuge lapse töödega: see on lapsele innustav, kui ema ja isa tema tegevuse vastu huvi tunnevad 

Lasteaia territooriumil kehtivad reeglid kuuluvad täitmisele ka juhul kui laps viibib territooriumil koos lapsevanemaga.

•Lapse võtame vastu vahetult vanemalt ja anname üle vahetult vanemale (või selleks volitatud isikule, eelneva teatamise korral):

- kui tulete lapsele järele, siis palun ärge lahkuge õpetajale teatamata;

- erandjuhul lapsevanema kirjaliku teatise alusel võib last tuua ja viia alaealine. 

LAPSE TERVIS

Palume jätta laps koju:

•kui ta vajab ravimeid (v.a. krooniliste haiguste puhul kokkuleppel);

•kui ta ei tohi õue minna (ka köha ja nohu on haigused);  

•informeerige lasteaeda, kui laps on teatud toiduainete vm suhtes allergiline, kui lapsel on pärilikud või muud püsivad terviserikked. (langetõbi, suhkruhaigus, südamehaigused jms.);

•juhul kui laps on haigestunud nakkushaigusesse, palume sellest kindlasti lasteaeda informeerida (tuulerõuged, läkaköha, leetrid, salmonella, punetised, sarlakid, sügelised, gripp, konjuktiviit);

•Talvel jälgitakse tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi veebilehel www.emhi.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel. Madalama kui -15 ºC tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini.

LAPSE RIIETUS

•Segaduste vältimiseks palume lapse riided ja jalanõud ( kelgud) märgistada nime või tunnusmärgiga.

•Lapsel peaks olema ilmale sobilik ja kergesti selga pandav lihtsate kinnitustega õueriietus. Lasteaia õueriietus võiks olla eraldi kojumineku riietest või selline, mille määrdumise korral ei tule probleeme.

- rühmaruumis on lapsel tervislikum viibida mugavates sandaalides. 

•Rühmas mängimiseks on sobiv riietus poistele: lühikesed või dressipüksid ja T-särk, tüdrukutele: pluus ja seelik või kleit;

 Jopel ei tohi olla väljaulatuvaid nööre, mis võivad kinnijäämise puhul olla lapsele ohtlikud. Kaelas ei tohi olla pikki sünteetilisi salle. Suveperioodil on vajalik peakate. Lapse rõivad peavad vastama ohutusnõuetele, mis on kirjas standardis EN 14682:2007 „Lasterõivaste ohutus. Nöörid ja paelad lasterõivastel"; nõuetega ja selgitavate joonistega saab täpsemalt tutvuda tarbijakaitseameti veebilehel:http://www.tarbijakaitseamet.ee/index.php?id=14945.

•Igal lapsel on lasteaias oma kapp, mida hoiavad korras laps koos lapsevanemaga. Igal lapsel on kapis:

- kamm;

- tagavarariided (aluspüksid, sukapüksid, T-särk);

-  magamisriided – pidžaama või öösärk, mis on kapis riidest kotikeses;

•Lasteaeda võib kaasa tuua isiklikke mänguasju (va kallid, kergesti purunevad või militaarse iseloomuga mänguasjad), arvestades sellega, et õpetaja ei vastuta nende kadumise või katkimineku eest ja oma mänguasju lubatakse ka kaaslastele mängida;

•Väärtustame päevast puhkehetke: see on vajalik igale lapsele, kuna lapse närvisüsteem on nõrk, lasteaiapäev aga pikk ja väsitav;

•Lasteaias tähistame laste sünnipäevi. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada teisi maiustuste, puuviljade vms, arvestades laste arvuga oma rühmas (palume sellest eelnevalt teatada);

•Palun ärge andke lapsele lasteaeda kaasa maiustusi või toitu, kui see ei ole seotud lasteaia üritusega;

•Olete oodatud osalema lasteaia pidudel.

- Peo ajaks palun lülitage välja oma mobiiltelefonid

KOOSTÖÖ

•Hea koostöö lapsevanemate ja õpetajate vahel on aluseks laste kohanemisele lasteaias.

- Olete oodatud osalema rühma koosolekutel, perepäevadel ja ühisüritustel;

- Ootame teie toetust ja abi rühma ning lasteaia ürituste korraldamisel;

•Lasteaias toimuvatest sündmustest ja üritustest infot teatame Teile rühma stendil, meilile ja lasteaia kodulehele. Stendidelt leiate meie päevakava ja õppetegevuste nädalaplaanid;

•Kui te pole millegagi rahul, öelge seda avameelselt. Lasteaias tekkinud erimeelsused tuleb võimalikult kiiresti rühma õpetajaga (vajadusel direktoriga) selgeks rääkida. Laps tajub teie rahulolematust ja seetõttu on häiritud lapse turvatunne lasteaias;

•Pöörduge julgesti õpetajate ja juhtkonna poole abi ja nõu saamiseks!